top of page
הנחייה אישית למתבגרים 
?
?
לקראת היציאת לבגרות והגעה לגיל 18 מתעוררות אצל הורים רבים שאלות.

ץ  האם הילד מתאים לשירות צבאי מלא או אולי להתנדבות?
ץ  האם מסגרת שירות לאומי מתאימה יותר?
ץ  מה עושים עם הגמלה של גיל 18?
ץ  מה לעשות עם המתבגר שלא יודע לנסוע באוטובוסים? ללכת לסופר?
ץ  איך לשמר סדר יום? 
ץ  איזה מסגרות לימודים מתאימות לאדם עם אוטיזם?
ץ  האם מתאים דיור בקהילה או המשך דיור עם ההורים?
ץ  מה עושים עכשיו?

לתשובות והכוונה אני כאן!
ץ  אני עובדת עם המתבגר בעבודה משולבת - קלניקה ושטח. 
ץ  אנחנו לומדים מיומנויות שונות ויוצאים לתרגל אותם בשטח.
ץ  העבודה עם המתבגר בשילוב עם הוריו. 
ץ  הדגש -  לתת למתבגר את הכלים להביע את צרכיו ורגשותיו והיכן הוא מוצא את עצמו מתפקד בצורה הטובה ביותר. 
?
?
?
bottom of page