top of page
סדנאות והרצאות
סדנאות הורים
נחקור את הלקות האוטיסטית יחד.
נלמד על ההגדרה של אוטיזם ונדע לקרוא את האבחונים השונים.
נלמד על גישות שונות לטיפול. 
נלמד על מסגרות חינוכיות שונות. 
נלמד שיח מקדם עם הילד. כיצד לרתום את האוטיזם ללמידה.
חשיבת עתיד - לאיפה הילד שלי יכול להגיע.
א   10 מפגשים
א   ההרצאות מתקיימות בקלניקה שלי בקניון קריית אונו.
א   ניתן לקיים את ההרצאות בבית ההורים לפי דרישה. 
א   מינימום של 8 אנשים. 
מתקיימות גם הרצאות
לצוותים חינוכיים ומסגרות מטפלות
bottom of page